Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าแข่งขัน ลูกจ้างชั่วคราว 2567 ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3

สทป.ร่วมประชุมชี้แจงต่อ คกก.กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11/2567

สทป.ร่วมประชุมชี้แจงต่อ คกก.กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11/2567

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยอ่านต่อ

Mechatronics1คว้ารางวัลชมเชยเหรียญเงิน จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2024

Mechatronics1คว้ารางวัลชมเชยเหรียญเงิน จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON 2024

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมด้วยอาจารย์ ดร. แสนศักดิ์อ่านต่อ