Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ " TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY"

ประชุมวิชาการนานาชาติ THE 8th ASIA-PACIFIC FORUM ON TRANSLATION AND INTERCULTURAL STUDIES (APFTIS) ภายใต้หัวข้อ ” TRANSLATION, EDUCATION AND TECHNOLOGY”

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเอเชียแปซิฟิค ด้านการแปลและวัฒนธรรมนานาชาติ (Asia Pacific Translation and Intercultural Studies) โดยอ่านต่อ

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

จิตอาสา “บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน”

     วันที่ 12-20 ตุลาคม พ.ศ. 2562 กองพัฒนานักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนอ่านต่อ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562

1.รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2562 2.ใบสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

ปทุมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

ปทุมวันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  รองศาสตราจารย์อ่านต่อ

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

ปทุมวันรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 (ครั้งที่ 3)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2562  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียรอ่านต่อ