Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากร เพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการประจำศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์Download

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนเข้าเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันฯ จับมือ SIMTec ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

          วันศุกร์ ที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2562  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จับมือลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลอ่านต่อ